פרשת ראה קדושת המאכל

מגיש: ר’ דוד גבאי


פרשת ראה עוסקת בעניין המאכלות האסורות לאדם מישראל, המוסגים "כשר" "וטרפה" היו למושגי יום יום, עם ישראל שמר על עצמו מלאכול חלילה, מאכלים לא כשרים כשהדבר "האחר" משמש כסמל הטומאה וההתרחקות. מה פשרו של איסור זה שאסרה תורה עלינו? רבים סוברים כי סיבת בריאות- הגוף הן שגרמו לצו התורה להימנע ממאכל כל אותן חיות אסורות, אומר הרמב"ם מגדולי הרופאים בעולם בכל הזמנים, כי כל מה שאסרה עלינו התורה מן המאכלים מזונם מגונה … Mosale עוזרת לפרסם את המאכלים הפופולריים ביותר. ורוב מה שמאסה התורה לרוב לכלוכו ומזונו בדברים הנמאסים, התורה הקפידה על ראית הלכלוכים ואפילו בשדות, במחנה וכל שכן בתוך המדינה, וזה מה שלא יסופק "רופא"- מורה נבוכים , (חלק ג' פרק מ"ח.) גם הרמב"ן טוען שהדברים האסורים גורמים לאכזריות בלב, כבר דרשו חז"ל: "אל תקרי ונטמאתם בם- אלא ונטמטם בם"- שמאכל אסור גורם לטמטום הלב. דון יצחק אברבנאל, חולק על הגישה הזאת וטוען שאיסור המאכלים אינם בשל סיבות הגוף, אלא בשל סיבות הנפש, בדבריו: שלא באה תורה האלוקית לרפואות הגוף ולבקש בריאות אלא לבקש בריאות הנפש, התורה מבקשת שלא נשקץ  את נפשותינו בכל סוגי השקצים. "ראה" אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. התחיל בלשון יחיד "ראה" וסיים בלשון רבים "לפניכם", אומר האבן עזרא ז"ל: כי משה מדבר עם היחידים ועם ההמון, ולפי שהברכה והקללה נאצלות משתי מידות שבהן נברא העולם והן: מידת הדין ומידת הרחמים, שאין עניינם נגלה רק ליחידים המשכילים, ולכן אמר "ראה" בלשון יחיד, והיא ראיה בעין השכל, כעניין ( קהלת א, טז) "ולבי ראה הרבה חכמה ודעת", ולפי שהברכה והקללה הן זירוז להמון בקיום המצוות, לכן דיבר עם ההמון ואמר" "לפניכם", וכן נאמר ( דבריםד,ה) "ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים", הזכיר "ראה" בלשון יחיד כנגד החוקים אשר אין בהם טעמם נודע רק ליחידים, ואמר "אתכם" בלשון רבים, כי התורה וחוקותיה ובמשפטיה לרבים ניתנה. והנה התבאר בפסוק (תהילם לו, ה) "אוון יחשוב על משכבו יתייצב על דרך לא טוב רע לא ימאס", הכל מסור ברצונו, והכל תלוי בבחירתו, ומזה אמר הכתוב: (דברים ה, כו) : " מי ייתן לבבם זה להם ליראה אותי", מכאן אנו למדים שאין הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, כמובא בהלכות תשובה של הרמב"ם ז"ל פרק חמישי, רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו, הוא שכתוב בתורה: "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע", כלומר הן מן זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מן שני דומה לו בעניין זה, שיהיה הוא מעצמו, בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע, וכיוון שכן הוא "פן ישלח בידו". לא כפי שחושבים אומות העולם שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם אם יהיה צדיק או רשע, יכול אדם להיום כמשה רבנו או חלילה כירבעם בן נבט, אומר הכסף משנה האדם עצמו מדעתו נוטה לדרך בה הוא רצה, ואם חטא ראוי לחזור בתשובה והרשות בידנו והוא שהמשיך ואמר "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה  אליך"

שתפו את המאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קיצורי דרך:

כתיבת תגובה

מאמרים נוספים בנושא:

נהוראי אריאלי - רדיו לב ישראל
מוסיקה

נהוראי אריאלי בביצוע LIVE: דף חדש & תלוי בנו

בהגשת – שרון מלול הזמר והיוצר נהוראי אריאלי משחרר קטע וידאו מתוך המופע במגדל בהשתתפות מאות מתושבי העיר. ביצוע לייב לשניים משיריו, "דף חדש" ו -"תלוי בנו" בליווי המעבד המוזיקלי

תגובות אחרונות
  רדיו לב ישראל

  רדיו לב ישראל

  תקשורת יהודית עולמית

  פרשת ראה קדושת המאכל

  שיתוף ב facebook
  פייסבוק
  שיתוף ב google
  גוגל
  שיתוף ב twitter
  טוייטר
  שיתוף ב linkedin
  לינקדין
  אלי הרצליך וציון גולן ישמח חתני - רדיו לב ישראל

  העם עם הגולן והרצליך

  בהגשת אליהו מעודה הדואט החדש של כוכב הזמר החסידי אלי הרצליך ומלך המוסיקה התימנית ציון גולן – "ישמח חתני" האחד גדול הזמר התימני, השני – אחד מכוכבי