שפע וברכה מקרב יהודי לעבודת ה'

מגיש: הרב מנחם וייס

פרשת ויקרא

סגולה ידועה מהמגיד מקוזניץ זי"ע: לספר 3 סיפורים בימים אלו שנזכה להכניס הפסח בשפע וברכה ללא שום מחסור ובהרחבה. הסיפור הראשון עם הפריץ שהתגאה בפני היהודי שהוא מפרנסו, והיהודי התעקש שהקב"ה מפרנס, הפריץ כעס ופיטרו לאלתר ,ערב פסח והפריץ בטוח שליהודי לא יהיה ממה לעשות את ליל הסדר, בערב הפריץ עובר ליד ביתו רואה שהבית מואר וקולות של שירה ושמחה פורצים מהבית. הפריץ דופק נכנס לבית וכולו משתהה שולחן מלכים, ערוך מכל טוב שבעולם בשפע עד בלי די, האיך?! הוא שואל, והיהודי משיב, כבר אמרתי לך בשבוע שעבר מהקב"ה הזן ומפרנס לכל, בכל זאת שואל הפריץ והיהודי משיב הקב"ה זרק משמים פגר של קוף ולצידו עשרות מטבעות יקרות מזהב שבהם קניתי את כל צורכי החג די והותר. הפריץ עזב את הבית ותפס את ראשו בשתי ידיו, זה הקוף שלו שמת במות פתאומי ואני ציוותי לזרקו בחצר של היהודי לאות קלון, ומסתבר שהקוף אכל ממטבעות הזהב שלי ונחנק, ואנוכי לא ידעתי. הסיפור השני על המלך שאיבד טבעת יקרה, והציע סכום כסף גדול למוצא, ערב פסח ועדין בביתו של ר' אברהם אין מצורכי החג. עלה לו רעיון, ניגש למלך והציע עצמו לחפש לחקור את הגניבה וביקש סכום מראש לצורך הבדיקה, כמובן שהמלך נתן ביד רחבה ור' אברהם ניגש מהר לקנות כל צורכי החג בהרחבה, הכומר שונא היהודים "דינו" שמו. ניגש למלך והסיתו כנגד ר' אברהם שלקח ממנו כסף ויושב ביתו וסועד על חשבון המלוכה ולא עושה כלום בשביל הטבעת האבודה, המלך ניגש לביתו של ר' אברהם ומהחלון רואה עשרה אנשים לבושים בלבן ור' אברהם אומר פיוט "אילו הוציאנו ממצרים… דיינו". והמלך מבין שנעשית חקירה על הטבעת ומאשימים את הכומר דינו, המלך רץ לכומר ומאלצו להודות על גניבת הטבעת ואכן מודה, והמלך מוסיף עוד הרבה ממון לר' אברהם. הסיפור השלישי הגיע אל הרה"ק הנועם אלימלך זי"ע, חסיד שנתפס מייבא יין אסור למדינה. אמר לו הנועם אלימלך זה מים שיבדקו, ואכן כך היה, למחרת בא החסיד לרבי ר' אלימלך ובכה שהפסיד כל כספו כי זה אכן מים, אמר לו הרבי עכשיו זה יין, וכך היה. ספר ויקרא נקרא "תורת כוהנים" כי כהן הוא ממידת החסד והרחמים, ככתוב "וללוי אמר תמיך ואורך לאיש חסידך" ובזוהר נכתב: שכהן הוא ממידת הרחמים. הגמ' בנדרים אומרת: "כהנים שלוחים דרחמנא הם" ברמז ניתן לומר שלוחים של רחמים, כי כל ענין הקרבן זה חסד ורחמים מאת ה' שיהודי יוכל לחזור בתשובה. וזה נעשה ע"י כהן שהם ממידת הרחמים, ומביא החוזה מלובלין זי"ע בפרשתינו: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" אם נרצה שיחזרו ישראל בתשובה, לא תהיה מגמתו כי אם להשפיע להם כל צורכם, וממילא יהיו טובים, ממשיך החוזה זי"ע וכותב בתחילת הבריאה, התקין הקב"ה מזונותיו של האדם, ורק אח"כ ברא את האדם, כן צריך גם עתה, וע"י שהקב"ה ישפיע שפע, יכירו כולם גדולתו וחסדו. ויודו לו ויוכלו לעובדו בלבב שלם ובשמחה גדולה, וכך מסביר בפרשתינו "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" שיהודי ירצה להקריב מעצמו ולהתקרב לה' לחזור בתשובה, העצה "מן הבהמה" שהקב"ה ישפיע עליו מהבהמיות ומהגשמיות, "מן הבקר" זה חיים, מלשון ביקור חולים. חיים לחולים בקר זה חיי, "מן הצאן" זה בנים ופרנסה, צאן זה ילדים צאן קדושים, ועיזים זה עושר ככתוב "ועשיר יענה עזות" ומביא בספר תפארת שלמה להכהן הגדול מרדומסק על הגמ' בברכות ז' אמר רבי ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, והקב"ה אמר לי ברכני ואמרתי לו, תתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין, והקב"ה נענע לי בראשו. ומבאר שהכהן גדול לא בירך כביכול את הקב"ה ב"יתגדל ויתקדש שמיה רבא" אלא בברכה של רחמים וחסד כלפי עם ישראל, כי על ידי שהקב"ה ישפיע עלינו שפע ברכה, נזכה "יתגדל ויתקדש שמיה רבא בעגלא ובזמן קריב".

שתפו את המאמר:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קיצורי דרך:

כתיבת תגובה

מאמרים נוספים בנושא:

נהוראי אריאלי - רדיו לב ישראל
מוסיקה

נהוראי אריאלי בביצוע LIVE: דף חדש & תלוי בנו

בהגשת – שרון מלול הזמר והיוצר נהוראי אריאלי משחרר קטע וידאו מתוך המופע במגדל בהשתתפות מאות מתושבי העיר. ביצוע לייב לשניים משיריו, "דף חדש" ו -"תלוי בנו" בליווי המעבד המוזיקלי

תגובות אחרונות
  רדיו לב ישראל

  רדיו לב ישראל

  תקשורת יהודית עולמית

  שפע וברכה מקרב יהודי לעבודת ה'

  שיתוף ב facebook
  פייסבוק
  שיתוף ב google
  גוגל
  שיתוף ב twitter
  טוייטר
  שיתוף ב linkedin
  לינקדין
  אלי הרצליך וציון גולן ישמח חתני - רדיו לב ישראל

  העם עם הגולן והרצליך

  בהגשת אליהו מעודה הדואט החדש של כוכב הזמר החסידי אלי הרצליך ומלך המוסיקה התימנית ציון גולן – "ישמח חתני" האחד גדול הזמר התימני, השני – אחד מכוכבי