תרומות

שותפות בשיעור תורה

60

12x חודשים

אלפי יהודים בעולם מתחזקים בזכותך

קירוב רחוקים ליהדות

100% דברי תורה

הקדשת השיעור למי שתבחר/י

שותפות ביום שידורים מלא

180

12x חודשים

אלפי יהודים בעולם מתחזקים בזכותך

קירוב רחוקים ליהדות

100% דברי תורה

הקדשת השיעור למי שתבחר/י

ניתן לעשות מכספי מעשר

סכום אחר